Experten på utbildningar inom mobilteknik

Nyqvist Consulting AB bildades 1987 och har sedan dess arbetat med kursutveckling och kursgenomförande inom fast telefoni, datakommunikation samt mobila system. Våra kurser har alltid ett komplett kurskompendium med text och bild på allt som behandlas under kursen. Inga enkla kopior på OH-bilder på våra kurser. Kompendiet innehåller förkortningslista, index, referenser samt övningar förutom illustrativa figurer och texter.

Kursparm_nyqvist_start

Grundkurser

Introduktion till Telekommunikation är en grundkurs som beskriver fasta- och mobila nät, transmission och Internet. Mycket lämplig som en introduktionskurs även för “icke-tekniker”.

From GSM to LTE är en 2-dagars grundutbildning inom mobila system som beskriver alla nu gällande mobila standarder på ett övergripande sätt. Vidare finns två olika kurser som en bart är inriktade på GSM.

Kursparm_nyqvist_start

UMTS-kurser

UMTS System Overview är en 2-dagars grundläggande utbildning i hur ett 3G system fungerar. Lämplig förkunskap är någon av våra grundkurser eller att du har arbetat med GSM tidigare. Vi har även kurser om HSPA tekniken för dig som kan lite om UMTS men vill ha det senaste.

Kursparm_nyqvist_start

Tjänster och mobil multimedia

IMS System Overview är en 2-dagars kurs som beskriver framtidens tjänsteplattform. IMS kommer att ligga till grund för framtida tjänster i både fasta och mobila nät. Denna kurs fokuserar på lösningen i mobila nät. Denna kurs finns i varianter som fokuserar på VoLTE och video i 4G nätet. Lämplig även om du ska arbeta med tjänster baserade på IMS (exempelvis Rich Communication Suite, RCS).

Kursparm_nyqvist_start

4G system

LTE System Overview är en 2 dagars översiktskurs för dig som arbetar eller kommer att arbeta med 4G.

LTE –  Air Interface är en 1-dags påbyggnadskurs som ger djupare kunskaper i LTE-systemets luftgränssnitt.

LTE Advanced är en 2 dagars kurs för dig som kan LTE och vill gå vidare med det senaste inom 4G. Här beskrivs bland annat Carrier Aggregation.

EPS Signalling är en 2-dagars kurs med fokus på signalering inom Evolved Packet System (3GPPs benämning på hela LTE-systemet).

Evolved Packet Core är en 2-dagars kurs som fokuserar på core-nätet i 4G.