Experten på utbildningar inom mobilteknik

Nyqvist Consulting AB bildades 1987 och har sedan dess arbetat med kursutveckling och kursgenomförande inom fast telefoni, datakommunikation samt mobila system. Sedan 20 år tillbaka är nästan samtliga kurser kopplade till mobila system. Företaget har kurser i allt från 2G till 5G med Internet of Things samt Cellular V2X som sidospår. För äldre tekniker än 4G och 5G, vänligen kontakta oss då alla gamla kurser inte ligger upplagda här på vår hemsida. För robust infrastruktur finns två kurser inom Robusta Radionät och Säkerhet inom Internet of Things som båda baseras på vägledningar framtagna av Svenska Stadsnätsföreningen med flera.

Kursparm_nyqvist_start

5G 

Introduction to 5G är en introduktion till mobilsystemet 5G. Den behandlar inte bara den nya radiotekniken utan tar även upp den övergripande arkitekturen, radiokanaler, radiofrekvenser för 5G, handover, tjänstekvalitet, säkerhet, network slicing, multi-access edge computing och prestanda. 5G kommer att påverka nästan alla branscher under de kommande tio åren. Se till att du hänger med…

Kursparm_nyqvist_start

Robust Infrastruktur

Robusta Radionät är en 2-dagars utbildning för dig som arbetar med robust infrastruktur som bygger på radio i någon form. Den ger dig både en grundläggande kunskap om radiolösningar och en genomgång av vägledningen Robusta Radionät från Svenska Stadsnätsföreningen.

Säkerhet inom Internet of Things är en 2-dagars utbildning för dig som projekterar, bygger, äger eller driftar ett IoT nät med fokus på säkerhet. Den ger dig en grundläggande kunskap om det komplexa säkerhetsområdet samt information om kravanalys, risk- och sårbarhetsanalys baserade på vägledningen Robust & Säker IoT från Svenska Stadsnätsföreningen.

Kursparm_nyqvist_start

4G

LTE System Overview är en 2-dagars grundläggande utbildning i hur ett 4G system är uppbyggt. Om du ska arbeta med 5G kan detta vara en lämplig kurs att starta med eftersom väldigt mycket i 5G bygger på 4G tekniken. Kursen innehåller grundläggande radio, arkitektur, radiokanaler, säkerhet, tjänstekvalitet (QoS) och några signaleringsprocedurer.

LTE Advanced Pro är en 2-dagars kurs som beskriver vidareutvecklingen av 4G. En mängd funktioner har lagts till under årens lopp och denna kurs beskriver de viktigaste funktionerna. Kursen tar bland annat upp carrier aggregation, dynamisk TDD, 4G i licensfria band, device-to-device communication och LTEs ramverk för ”vehicle to anything” (V2X). Slutligen beskrivs lite om 5G.